Turmoil (1)

Monotypes (white pigment on Polaroid photo film back)